Nieuws

IMG-BLOG
10 Jul, 2019

Houtstookvrije wijken: 'Symboolpolitiek gebaseerd op emotie'

by Maarten Duijzer | 10th Jul, 2019 | Nieuws |

4 juli 2019 — 2 juli jl. stuurde staatssecretaris Van Veldhoven een brief aan de Tweede Kamer over de inzet vanuit het Rijk voor het Schone Lucht Akkoord. In de brief staat dat samen met gemeentes in kaart wordt gebracht hoe houtstookvrije nieuwbouwwijken kunnen ontstaan. "Dit voorstel is puur ingezet om de emotie te dienen, een ineffectieve maatregel. Daarmee beperken we enkel de overlast, maar pakken de bron niet aan", aldus Benno de Groot, voorzitter van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK). "Vooropgesteld: we kunnen niet om hernieuwbare energie heen. Als we écht luchtkwaliteit willen verbeteren, moeten we oude houtkachels vervangen voor Ecodesign-houthaardem "


Symboolpolitiek


De staatssecretaris lijkt symboolpolitiek te bedrijven. Dit orridat de vuurkorven, barbecues, buitenkachels en -haarden die veel overlast en emissies veroorzaken, ongemoeid blijven branden. De Groot: "Aan de andere kant worden haarden die voldoen aan de Ecodesign-norm én bijdragen aan het gebruik van hernieuwbare energie in bepaalde wijken verboden. Niet voor niets pleiten wij voor een algehele verduurzamingsslag richting 611e kachel- en haardenbezitters middels het door ons opgestelde Groen Stoken-convenant " 00k het PlanBureau voor de Leefomgeving onderschrijft dat versnelde invoering van de Ecodesign-norm op houtkachels op korte termijn 'schone lucht-winst' oplevert.

Kwaliteit van installatie


De NHK is verbaasd dat de bewindsvrouw met geen woord rept over verscherpte installatie-eisen voor haarden en kachels. "Als branche dringen we hier al jaren op aan. Niet voor niets pleiten wij in ons Groen Stoken-convenant voor een gecertificeerde installatie, die rekening houdt met alle elementen die van invloed zijn op een zo laag mogelijke uitstoot. Naast een kwaliteitsinstallatie stoat vanze/fsprekend een kachel die voldoet aan de Ecodesign-richtlijn, gebruik van de juiste brandstof en verantwoord stookgedrag van de stoker. Als iedere stoker daar serieus werk van maakt, is een forse reductie van emissies haalbaar." Naast genoemd convenant blijkt uit recente cijfers dat het aantal kachels en haarden in Nederland al jaren gestaag afneemt. Vooral de oude open gestookte haard is langzamerhand uit de woningen aan het verdwijnen. Deze oude toestellen worden vaak vervangen door hoogrendements-toestellen. De NHK neemt zelf al jaren initiatieven om dit proces te versnellen en hoopt daarvoor op steun van de overheid. De stelling in de brief dat de emissies en gezondheidseffecten van houtstook de komende jaren toenemen, is daarmee volstrekt onhoudbaar.


Pelletkachel-subsidie verdwijnt


Uit de brief blijkt verder dat de bewindsvrouw de ISDE-subsidie op de duurzame pelletkachel schrapt per 1 januari 2020. "De redenering achter dit schrappen is dat dit een C02-besparing oplevert. Echter heeft dit niets te maken met schone lucht. Wij pleiten samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) voor stimuleringsmaatregelen voor hernieuwbare energiebronnen, zoals een houtkachel en een pelletkachel. En, dat is belangrijk, met daarbij aanvullende installatie-eisen die horen bij de ISDE-subsidie", aldus De Groot.